Цели

В хода на своето изпълнение проектът e-MEDIATION цели да постигне следното:

  • Да допринесе за еднаквото и ефективно прилагане на Директива 2008/52/ЕО;
  • Да създаде сигурно и удобно информационно решение за онлайн медиация на трансгранични спорове;
  • Да насърчи развитието на медиационна култура в българското общество.