Получи е-медиация

Платформата за електронна медиация е новото онлайн разрешение, което цели да насърчи  онлайн разрешаването на спорове. Платформата дигитализира вътрешните процеси на Центъра по медиация към Българската търговско-промишлена палата. Можете да започнете да използвате платформата, като се регистрирате като медиатор или потребител, ако имате нуждае от помощ за уреждане на спор.  Преди да използвате платформата, уверете се, че сте прочели условията за ползване, политиката за защита на данните и всички съответни актове, регулиращи процедурата.  Платформата е двуезична и позволява чуждестранни лица, също да участват в процудата. Имайте предвид, че процедурата е разработена в съответствие с действащото българско законодателство.

Платформата за електронна медиация е достъпна  на този адрес.