Получи е-медиация

Тук ще бъде публувана информация и препратка към уеб-базираната платформа за онлайн разрешаване на спорове. Платформата ще бъде активна след април 2018 г.