Концепция

В рамките на проект e-MEDIATION ще бъде разработена и пилотирана платформа за електронна медиация. Тази платформа ще има две езикови версии – българска и английска. Тя ще предлага лесна и удобна за ползване услуга за провеждане на процедура по е-медиация.  Идеята, която стои за концепцията на платформата, е бизнесът да има на разположение бързо и ефективно средство за алтернативно разрешаване на спорове, което може да се ползва както от всяка точка на света, така и от комфорта на офиса.  Медиаторите, които ще ръководят процедурите по е-медиация на платформата, ще бъдат от Центъра за медиация към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата.

В същото време проектът e-MEDIATION работи и за генерално повишаване на медиационната култура у нас. За тази цел  е планирано провеждането на широкомащабна кампания в страната, която ще представи проекта и  платформата за е-медиация.