Дейности

Работата по изпълнението на проект e-MEDIATION e структурирана в четири работни пакета:

  • Работен пакет 1 – Управление и координация на проекта;
  • Работен пакет 2 – Разработване на платформа за е-медиация;
  • Работен пакет 3 – Методология за е-медиация;
  • Работен пакет 4 – Дейности по публичност и визуализация.