Представяне на проект e-MEDIATION в УНСС 31.10.2018

Българската търговско-промишлена палата и Университета за национално и световно стопанство имат удоволствието да ви информират, че на 31 октомври 2018 г. ще се проведе представяне на електронна платформа за медиация. Събитието е свързано с проект e-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, изпълняван от Фондация Право и БТПП.
В тази връзка, ви каним да вземете участие в събитието, чиято цел е запознаване с възможностите за електронна медиация, както и засилване на обществения интерес към медиацията като извънсъдебен начин за разрешаване на спорове. Представянето ще се състои на 31 октомври 2018г. от 13:00 ч. в конферентната зала на УНСС, ет. 1.
Проектът e-MEDIATION е насочен към по-широкото прилагане на Директива 2008/52/ЕО чрез разработването на сигурно решение на информационните технологии за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество.
Моля потвърдете своето присъствие на тел. 02 8117494 или g.dimitrova@bcci.bg.

П Р О Г Р А М А
12,45 – 13,00 Регистрация
13,00 -13,10 Откриване, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридически факултет, УНСС
13,10 – 13,30 Медиацията – един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение, Нина Николова, юрист, БТПП
13,30 – 13,50 Преимуществата на електронната медиация, Габриела Димитрова, директор международно сътрудничество, БТПП
13,50 – 14,30 Представяне на проект „е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, Рая Цветкова, Фондация „Право и Интернет”, Диляна Петкова, Фондация „Право и Интернет”
14,30 – 14,50 Въпроси и отговори