Международна конференция ONLINE Медиация! 15 ноември 2018 г., хотел Рамада София

Партньорите по проект #eMEDIATION ще представят резултатите от работата по проекта. Ще бъде демонстрирана електронната платформа за медиация. Представители на всички заинтересовани страни ще обсъдят бъдещето на он-лайн разрешаването на спорове.

Предварителна програма

09:30-10:00 Регистрация & Кафе
10:00-10:30 Откриване
Благовест Пунев, Председател на АС при БТПП
Министър правосъдие
Омбудсман
Фондация Право и Интернет
Представители на Съдилища/ЦСМ
10:30-11:00 Проект e-MEDIATION. Дейности и резултати.
Презентация и клип

11:00-12:00 Панелна дискусия – правни, социални, бизнес и етични предизвикателства пред онлайн алтернативното разрешаване на спорове
Миряна Калчева, БТПП – модератор
Съдия Станислав Георгиев, Апелативен съд Пловдив
Кристоф Риедман – съветник, Асоциация на европейските търговски палати
Лефтер Димитру – директор, Център за медиация към ТПП Молдова
Свилена Димитрова, Център за Спогодби и медиация, СГС и СРС
Елена Колтсаки – ADR point TRAVEL-NET
доц. д-р Меглена Златкова, Философско-исторически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

12:00-13:00 Обяд
13:00-14:00 Демонстрация на платформа e-MEDIATION
14:00-14:30 Кафе пауза

14:30-15:30 Панелна дискусия върху добрите практики и стратегически препоръки за онлайн алтернативното разрешаване на спорове
Елиза Николова, ПАМБ – модератор
Петрос Зурдумис, ген. директор ADR point, основател на ODR Еurope
Съдия Евгени Георгиев – СГС
Любица Петричевич, ръководител правна дирекция, Външнотърговска камара на Босна и Херцеговина
Център за спогодби и медиация
Препоръки за бъдещето на медиацията – гласуване