Представяне на електронна платформа за медиация e-MEDIATION, 3 октомври 2018 г. Пловдив

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена камара Пловдив имат удоволствието да Ви информират, че на 3 октомври май 2018 г. ще се проведе представяне на електронна платформа за медиация. Събитието е свързано с проект e-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, изпълняван от БТПП и Фондация „Право и Интернет“.

В тази връзка, Ви каним да вземете участие в събитието, чиято цел е запознаване с възможностите за електронна медиация, както и засилване на обществения интерес към медиацията като извънсъдебен начин за разрешаване на спорове. Представянето ще се състои на 3 октомври 2018 г. от 14.30ч. в конферентната зала на Търговско-промишлена камара Пловдив, ул. Самара 7.

Проектът e-MEDIATION е насочен към по-широкото прилагане на Директива 2008/52/ЕО чрез разработването на сигурно решение на информационните технологии за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество.

Очакваме участието на предприемачи, медиатори, представители на съдебната система, съдии, адвокати, академични среди и медии.
Моля потвърдете своето присъствие като изберете бутон регистрация по-долу, или на тел.: 02 8117 489, 032 908 990, e-mail: interdpt@bcci.bg, office@pcci.bg.