Представяне на електронна платформа за медиация, 24 юли 2018 г., София

Партньорите по проект e-MEDIATION организират на 24 юли 2018 г. следващо представяне на електронна платформа за медиация в София.

Участниците ще се запознаят с медиацията като извънсъдебен начин за разрешаване на спорове и с възможностите за електронна и трансгранична медиация. Ще бъдат представени положителните страни на медиацията – намиране на бързо, евтино и благоприятно решение на конкретен конфликт, както и други ползи за бизнеса.

Представянето ще се състои на 24 юли 2018 г. от 14.30ч. в Българската търговско-промишлена палата, София, ул. Искър 9.

Моля потвърдете своето присъствие на тел.: 02 8117 494 или e-mail: g.dimitrova@bcci.bg до 23 юли 2018 г.

Предварителна програма на събитието:

14,15 – 14,30 Регистрация
14,30 -14,40 Откриване от Цветан Симеонов, председател, Българска търговско-промишлена палата
14,40 – 15,00 Медиацията – един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение, Миряна Калчева, член на ИС на БТПП, медиатор
15,00 – 15,20 Преимуществата на електронната медиация, Елиза Николова, председател, Професионална асоциация на медиаторите в България
15,20 – 15,40 Представяне на проект „е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, Диляна Петкова, Рая Цветкова, Фондация „Право и Интернет”
15,40 – 16,00 Представяне на електронна платформа за медиация, Габриела Димитрова, директор международно сътрудничество, БТПП
16,00 – 16,30 Въпроси и отговори