Представяне на електронна платформа за медиация e-MEDIATION в гр. София

Партньорите по проект e-MEDIATION отправят покана за участие в представяне на електронна платформа за медиация, което ще се състои на 31 май 2018 г. от 15.30ч. в Българската търговско-промишлена палата, София, ул. Искър 9.

Предварителна програма:
15,30 – 16,00 Регистрация и кафе
16,00 -16,10 Откриване
Представител на Българска търговско-промишлена палата
16,10 – 16,30 Медиацията – един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение Миряна Калчева, член на ИС на БТПП, медиатор
16,30 – 16,50 Преимуществата на електронната медиация
Елиза Николова, председател, Професионална асоциация на медиаторите в България
16,50 – 17,10 Представяне на проект „е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“ – „Фондация Право и Интернет“
17,10 – 17,30 Представяне на електронна платформа за медиация – БТПП и Декстро Рисърч
17,30 – 18,00 Дискусия
Събитието е предназначено за: предприемачи, медиатори, представители на съдебната система, съдии, адвокати, академични среди и медии.
Проявилите интерес могат да потвърдят своето присъствие на тел.: 02 8117 489 или e-mail: g.dimitrova@bcci.bg до 29 май 2018г.