e-медиация

Е-медиацията или електронната медиация е вид медиационна процедура, която се осъществява посредством ИКТ средства. Е-медиацията е една от формите за алтернативните начини за разрешаване на спорове онлайн.  Като такава тя притежава всички основни характеристики на медиацията, съобразно установеното общностно право.

През последните години електронната медиацията намира все по-голямо разпространение, което се дължи на два основни фактора. От една страна,  глобализацията на икономиката, развитието на онлайн бизнеси, дигитализацията на бизнес процесите водят до възникване на голям брой спорове с трансграничен характер. Отдалечеността на страните по тези спорове създава трудности пред ефективната защитата на интересите им, когато  традиционните способи за разрешаване на спорове са единственото средство на тяхно разположение.

Появата на онлайн алтернативните начини за разрешаване на спорове идва тъкмо да отговори на тези трудности, предоставяйки в ръцете на гражданите удобно, бързо и икономично средство за разрешаване на спорове.  От друга страна, алтернативното разрешаване на спорове онлайн е естествен резултат на широкото използване на онлайн комуникацията и нуждата на хората да менажират всякакви процеси чрез отдалечен достъп.

Съществуват различни платформи за е-медиация, които предоставят разнообразни функционалности. Чрез платформите страните влизат в контакт с медиаторите и помежду си чрез видео конферентни разговори, онлайн затворени индивидуални сесии с медиаторите чрез видео и/или аудио чатове, off или онлайн чат комуникации. Платформите използват удобството и бързината на електронните съобщения. Същевременно цялостната кореспонденция се осъществява при спазване на принципа на конфиденциалност и сигурност на информацията.

Основно предимство на платформата, която ще бъде разработена в рамките на проекта e-MEDIATION, е интегрирането на електронна идентификация и отдалечено подписване на документи чрез електронен подпис, което цели да създаде по-голяма легитимност на процесите, които се осъществяват. Електронната идентификация ще създаде сигурност относно идентичността на страните по спора, като намали вероятността за злоупотреба с платформата. От друга страна, подписването на документи чрез електронен подпис ще улесни страните, като им предостави възможност за подписване на медиационното споразумение изцяло по електронен път.