За проекта

e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове. Проектът e-MEDIATION обединява усилията на три български организации под ръководството на Фондация „Право и Интернет“ към по-широкото прилагане на Директива 2008/52/ЕО чрез разработването на сигурно ИТ решение за онлайн медиация в контекста на международни спорове, както и насърчаването на медиационна култура в българското общество. e-MEDIATION адресира един от ключовите приоритети относно правилното прилагане на разпоредбите на Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тъй като самата Директива създава правила, приложими към...

Read More
Медиация

Въпросът, който всеки човек би си задал, когато чуе „медиация“ е защо да избере нея пред съда или арбитража. Най-краткият...

Read More
e-медиация

Е-медиацията или електронната медиация е вид медиационна процедура, която се осъществява посредством ИКТ средства. Е-медиацията е една от формите за...

Read More
Получи е-медиация

Платформата за електронна медиация е новото онлайн разрешение, което цели да насърчи  онлайн разрешаването на спорове. Платформата дигитализира вътрешните процеси...

Read More
Контакти

При възникнали въпроси от Ваша страна не се колебайте да се свържите с нас на следния имейл адрес: info@netlaw.bg. Ще...

Read More